750/2005

Given i Helsingfors den 15 september 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 och 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för direktförsäljning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 12 november 2004 om referenskvantiteter för direktförsäljning (970/2004) 6 § samt

fogas till 8 § ett nytt 2 mom. som följer:

6 §
Administrativ handel med referenskvantiteter för direktförsäljning

Köp och försäljning av referenskvantiteter för direktförsäljning utan att gårdsbruksenheten eller mer än två tredjedelar av dess åkrar samtidigt överlåts sker genom arbetskrafts- och näringscentralernas förmedling för statens räkning. Inköpspriset är 8,4094 cent per liter till den 31 mars 2006 och 4 cent per liter från den 1 april 2006. Försäljningspriset är 8,4094 cent per liter när det gäller de köpeanbud som har lämnats in senast den 30 april 2006 och 4 cent per liter när det gäller de köpeanbud som lämnats in den 1 maj 2006 eller därefter. På försäljningspriset tillkommer mervärdesskatt. På inköpspriset tillkommer mervärdesskatt, om försäljaren har antecknats i registret över mervärdesskattskyldiga.

8 §
Försäljning av referenskvantiteter för direktförsäljning till producenterna inom den administrativa handeln med referenskvantiteter

Då en producent köper en referenskvantitet för direktförsäljning genom administrativ handel, övergår de referenskvantiteter som säljs utifrån de köpeanbud som har lämnats in senast vid utgången av april månad, till köparen från ingången av den innevarande produktionsperioden. De referenskvantiteter som säljs på grundval av de köpeanbud som har lämnats in senast vid utgången av oktober månad övergår i köparens besittning från ingången av följande produktionsperiod. Men när det gäller den produktionsperiod som började den 1 april 2005 övergår referenskvantiteten emellertid till köparen redan från ingången av den innevarande produktionsperioden om köpeanbudet har lämnats in senast den 31 oktober 2005.


Denna förordning träder i kraft den 21 september 2005.

Helsingfors den 15 september 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Kaisa Sainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.