746/2005

Given i Helsingfors den 8 september 2005

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

fogas i kommunikationsministeriets förordning den 21 mars 2002 om transport av farliga ämnen på väg (277/2002) ett nytt andra styck i avsnitt 1.6.3.18 i bilaga A sådana de lyder i kommunikationsministeriets förordning 313/2005 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

Helsingfors den 8 september 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Seija Miettinen-Bellevergue

Bilaga

BILAGA A

1.6.3.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
För tankar som har tagits i bruk före den 1 augusti 1992 och godkänts enligt trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg (610/1978) krävs ingen tankkod. Sådana certifikat om godkännande av fordon som avses i 9.1 skall innehålla följande uppgifter om de tillåtna farliga ämnen som transporteras: klass, UN-nummer och vid behov förpackningsgrupp och ämnets officiella benämning. Dessutom skall certifikatet innehålla följande notering i punkt 11: "Godkänts enligt trafikministeriets beslut 610/1978."
Anm: I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte det sista momentet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.