742/2005

Given i Helsingfors den 14 september 2005

Miljöministeriets förordning om ändring av bilagan till miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut ändras bilagan till miljöministeriets förordning av den 17 december 2003 om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer (1238/2003) som följer:


För behandlingen av ett i 35 § 4 mom. i miljöskyddslagen avsett tillståndsärende som gäller flera verksamheter uppbärs en kombinerad avgift så, att man till behandlingsavgiften för en verksamhet i högsta avgiftsklassen såsom de övriga verksamheternas andel adderar 50 procent av avgifterna för dessa verksamheter. Om den kommunala miljövårdsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet för någon verksamhet, räknar man med 50 procent av avgiften enligt avgiftstaxan i i frågavarande kommun.


Andra beslut

Beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande 80


Denna förordning träder i kraft den 15 september 2005.

För prestationer gällande ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet av denna förordning uppbärs avgift enligt de bestämmelser som då var i kraft.

Helsingfors den 14 september 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Lagstiftningsråd
Jukka Nurmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.