734/2005

Given i Helsingfors den 8 september 2005

Statsrådets förordning om temporärt ibruktagande av säkerhetsupplag för oljeprodukter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § i lagen av den 18 december 1992 om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992):

1 §
Ibruktagande av oljeprodukter

De säkerhetsupplag av oljeprodukter enligt statsrådets beslut 350/2002 som ingår i statens säkerhetsupplag sänks temporärt med 42 000 ton oljeekvivalenter (ktoe).

Oljeprodukterna tas ur statens säkerhetsupplag till marknadspris.

2 §
Påfyllning av upplagen

Sedan den störningssituation på oljemarknaden som ligger till grund för denna förordning har upphört, skall upplagen utan dröjsmål fyllas på med en mängd oljeprodukter som motsvarar den mängd som tagits ur upplagen.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 september 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 september 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Äldre regeringssekreterare
Kari Mäkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.