733/2005

Given i Helsingfors den 1 september 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av bybutiker i glesbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet

ändras i statsrådets förordning av den 11 december 2003 om stödjande av bybutiker i glesbygden (1062/2003) 11 § 1 mom. som följer:

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och den gäller t.o.m den 31 december 2006


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

Helsingfors den 1 september 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringssekreterare
Eerikki Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.