693/2005

Given i Helsingfors den 1 september 2005

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 19 § i handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets beslut av den 5 juli 1996 om arbeten inom elbranschen (516/1996) 19 §, sådan den lyder i förordning 28/2003, som följer:

19 §

Av den arbetserfarenhet som personen skaffat sig före den utbildning som krävs för behörigheten, kan beaktas

1) för intyg över elbehörighet 1, hälften, om arbetserfarenheten skaffats efter avlagd minst tvåårig utbildning som lämpar sig för arbeten inom elbranschen och den är tillräckligt omfattande för att ge förtrogenhet med ledningsuppgifter i elarbeten,

2) för intyg över elbehörighet 2, hälften, om arbetserfarenheten är tillräckligt omfattande för att ge förtrogenhet med elinstallationsarbeten i fastigheter,

3) för intyg över hissbehörighet, hälften, om arbetserfarenheten är tillräckligt omfattande för att ge förtrogenhet med ledningen av hissarbeten samt för intyg över hissunderhållsbehörighet, hälften, om arbetserfarenheten är tillräckligt omfattande för att ge förtrogenhet med hissarbeten.


Denna förordning träder i kraft den 12 september 2005.

Helsingfors den 1 september 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Yngre regeringssekreterare
Sari Rapinoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.