684/2005

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

Statsrådets förordning om upphävande av 21 § i förordningen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 21 § i förordningen av den 7 november 1969 om pension för lantbruksföretagare (667/1969).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Kai Kullaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.