683/2005

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs i förordningen av den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/1962) 19, 20, 20 a, 20 b och 21 §, av dem 19 §, 20 § 1, 3 och 4 mom., 20 a § och 20 b § sådana de lyder i förordning 888/1993, 20 § 2 mom. det inledande stycket och 2 punkten sådana de lyder i förordning 1506/1995 samt 20 § 5 mom. sådant det lyder i förordning 381/1999.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Kai Kullaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.