676/2005

Given i Helsingfors den 24 augusti 2005

Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitets prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

fogas till 2 § i undervisningsministeriets förordning av den 21 december 2004 om avgifter för universitets prestationer (1252/2004) ett nytt 6 mom. samt till förordningen en ny bilaga som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer

För deltagande i ett sådant förhör som avses i 14 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) uppbärs avgift enligt bifogade avgiftstabell.

Bilaga

Avgiftstabell

Avgifter för deltagande i förhör som avses i 14 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994)

Prestation Avgift euro
1) Förhör för personer som söker rätt eller tillstånd att utöva tandläkaryrket
teoretiskt förhör 750
praktiskt prov 1 115
förhör i förvaltning 300
2) Förhör för personer som söker rätt eller tillstånd att utöva läkaryrket
kliniskt förhör 274
förhör i finsk hälso- och sjukvård 274
praktiskt prov med patient 751

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2005 och gäller till den 31 december 2005.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 augusti 2005

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Undervisningsråd
Marja-Liisa Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.