675/2005

Given i Helsingfors den 2 september 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om Europeiska skogsinstitutet samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Joensuu den 28 augusti 2003 ingångna konventionen om Europeiska skogsinstitutet, som riksdagen godkänt den 20 april 2004 och som republikens president godkänt den 19 maj 2004, träder i kraft den 4 september 2005 så som därom har avtalats.

2 §

Lagen av den 19 maj 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om Europeiska skogsinstitutet (393/2004) träder i kraft den 4 september 2005.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 4 september 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 91/2005)

Helsingfors den 2 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesministerns ställföreträdare, Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.