674/2005

Given i Helsingfors den 31 augusti 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § förordningen om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i förordningen av den 23 december 2004 om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer (1286/2004) 2 § 5 punkten som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För Försäkringsinspektionens offentligrättsliga prestationer tas ut följande avgifter:


5) behandling av en försäkringsförmedlares registreringsansökan 265 euro. Ansökningsavgifterna återbetalas inte.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005 och gäller till utgången av 2007.

Helsingfors den 31 augusti 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Noora Gullstén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.