655/2005

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

Inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsmans tjänstetecken

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 24 § 1 mom. i lagen den 15 juli 2005 om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om gränsbevakningsmans tjänstetecken.

Om skyldigheten att medföra och visa upp tjänstetecknet föreskrivs i 52 § i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet (651/2005).

2 §
Tjänstetecken och uppgifter som skall införas i detta

Gränsbevakningsmans tjänstetecken är ett 85,6 millimeter långt och 54 millimeter brett i hörnen avrundat kort av plast, i vilket antecknas kortets nummer samt kortinnehavarens namn och födelsedatum. Tjänstetecknet förses med innehavarens fotografi.

På tjänstetecknets framsida finns gränsbevakningsväsendets emblem samt texterna "RAJAVARTIOMIES - GRÄNSBEVAKNINGSMAN" och "BORDER GUARD". På tjänstetecknets frånsida finns gränsbevakningsväsendets emblem samt texterna "RAJAVARTIOLAITOS - GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET" och "BORDER GUARD".

Tjänstetecknet kan förses med en teknisk del, i vilken kan lagras uppgifter med hjälp av vilka tjänstetecknets innehavare kan identifieras med metoder inom automatisk databehandling.

3 §
Innehållet i tjänstetecknets tekniska del

I tjänstetecknets tekniska del kan lagras certifikat vilka förutsätts av elektronisk kommunikation, uppgifter för identifiering av kortinnehavaren och nödvändiga tekniska data.

I tillämpningar för och vid lagring av uppgifter i tjänstetecknets tekniska del bör sörjas för att dessa tillämpningar och uppgifter kan begagnas endast av personer vilka har berättigats till detta.

4 §
Förteckning över tjänstetecken

Staben för gränsbevakningsväsendet upprätthåller en förteckning över gränsbevakningsmännens tjänstetecken som förs med hjälp av automatisk databehandling, i vilken antecknas nummer och datum för överlåtande gällande de tjänstetecken vilka har överlåtits till gränsbevakningsmännen samt tjänstetecknets innehavares namn och förvaltningsenhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd
Tomi Vuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.