641/2005

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om rådet för utvärdering av högskolorna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

fogas till 1 § i förordningen av den 24 november 1995 om rådet för utvärdering av högskolorna (1320/1995), sådan den lyder i förordning 465/1998, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 §

Utvärderingsrådet skall dessutom sköta de uppgifter som enligt republikens presidents förordning om yrkeshögskoleexamina avlagda i landskapet Åland (548/2005) ankommer på det.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Matti Rajakylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.