639/2005

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om konsumentklagonämnden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen av den 29 juni 1978 om konsumentklagonämnden (533/1978) 16, 18 och 19 §, av dem 16 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 84/1988 och 911/1995 samt 18 § sådan den lyder i sistnämnda förordning, som följer:

16 §

Konsumentklagonämndens ordförande beviljas tjänstledighet av justitieministeriet.

De som hör till den övriga personalen beviljas tjänstledighet av nämndens ordförande.

18 §

Ordförandena för konsumentklagonämndens sektioner får arvode enligt de grunder som justitieministeriet har fastställt.

19 §

Det utlåtande som avses i 8 § i lagen om konsumentklagonämnden (42/1978) skall i första hand begäras av en statsmyndighet eller en statlig forskningsanstalt. Ersättningen betalas enligt de grunder, som i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) föreskrivs för forskningsanstalten i fråga.

I övriga fall betalas ersättningen enligt av justitieministeriet fastställda allmänna grunder.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Justitieminister
Johannes Koskinen

Överinspektör
Maaria Rubanin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.