636/2005

Given i Helsingfors den 19 augusti 2005

Lag om upphävande av 5 kap. i lagen om statens televisions- och radiofond

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen av den 9 oktober 1998 om statens televisions- och radiofond (745/1998) 5 kap. jämte ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

Ätgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 43/2005
KoUB 16/2005
RSv 80/2005

Helsingfors den 19 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.