634/2005

Given i Helsingfors den 19 augusti 2005

Lag om ändring av 8 § i lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag 180/2004, som följer:

8 §
Tillståndsmyndigheter

Linjetrafiktillstånd beviljas av länsstyrelsen. Om linjens rutt omfattar flera än ett län, beviljas tillståndet av länsstyrelsen i det län där den längsta sträckan av rutten finns. Linjetrafiktillstånd för trafik som överskrider länsgränsen och som helt eller delvis körs som snabbturstrafik beviljas dock av länsstyrelsen i Södra Finlands län. Kommunikationsministeriet beviljar tillstånd för annan än i 7 a § avsedd linjetrafik som överskrider riksgränsen.Denna lag träder i kraft den 1 november 2005.

RP 66/2005
KoUB 15/2005
RSv 78/2005

Helsingfors den 19 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.