631/2005

Given i Helsingfors den 19 augusti 2005

Lag om ändring av språklagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003) en ny 16 a § och till 26 § ett nytt 2 mom. som följer:

16 a §
Undantag från handläggningsspråket i vissa fall

Angående handläggningsspråket i ett ärende vid en avdelning som inrättats vid en tingsrätt med stöd av 18 a § 3 mom. i tingsrättslagen (581/1993) föreskrivs i 18 b § i nämnda lag.

26 §
Statliga myndigheters arbetsspråk

Angående arbetsspråket i ett ärende vid en avdelning som inrättats vid en tingsrätt med stöd av 18 a § 3 mom. i tingsrättslagen föreskrivs i 18 c § i nämnda lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 230/2004
LaUB 5/2005
RSv 70/2005

Helsingfors den 19 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.