622/2005

Given i Nådendal den 5 augusti 2005

Lag om ändring av sjötrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjötrafiklagen av den 20 juni 1996 (463/1996) 10 § och

fogas till 2 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på fritidsbåtar och vattenskotrar till den del det inte bestäms särskilt om dem i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar (621/2005).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

De bestämmelser som utfärdats med stöd av den upphävda 10 § förblir i kraft.

RP 42/2005
KoUB 13/2005
RSv 73/2005

Nådendal den 5 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.