615/2005

Given i Nådendal den 5 augusti 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Chile om förvärvsarbete i den mottagande staten för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt beskickningar ackrediterade vid internationella organisationer

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 11 maj 1998 genom notväxling ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Republiken Chiles regering om förvärvsarbete i den mottagande staten för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt beskickningar ackrediterade vid internationella organisationer är i kraft från den 7 februari 2001 såsom därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 10 augusti 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 85/2005)

Nådendal den 5 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesministerns ställföreträdare, Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.