610/2005

Given i Nådendal den 5 augusti 2005

Lag om ändring av 36 § i lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 36 § 2 mom., sådant det lyder i lag 392/2000, som följer:

36 §

Penninginrättningarna skall dagligen betala in under dagen mottagna skattemedel på tullverkets konto senast den vardag närmast efter betalningsdagen då penninginrättningen är öppen för allmänheten. Om skattemedlen inte har betalats in på tullverkets konto på det sätt som bestäms i 13 a 1 mom. i lagen om statsbudgeten (423/1988), skall penninginrättningen betala dröjsmålsränta i enlighet med bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd (609/2005).Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2005.

RP 63/2005
FiUB 16/2005
RSv 87/2005

Nådendal den 5 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.