606/2005

Given i Helsingfors den 19 juli 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 och 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för direktförsäljning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 12 november 2004 om referenskvantiteter för direktförsäljning (970/2004) 5 § 1 mom. och 9 § som följer:

5 §
Överföring och omställning av referenskvantiteter för direktförsäljning

Arbetskrafts- och näringscentralen fastställer sammanslagningar, överföringar och omställningar av referenskvantiteter för direktförsäljning. När referenskvantiteter sammanslås och överförs skall 9, 10 och 12―14 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för leveranser av helmjölk (441/2005) iakttas i tillämpliga delar.


9 §
Fördelning vid administrativ försäljning av referenskvantiteter för direktförsäljning

Om efterfrågan på referenskvantiteter för direktförsäljning inom en arbetskrafts- och näringscentrals område överstiger utbudet av referenskvantiteter, skall centralen sälja de referenskvantiteter som den har köpt till producenterna inom sitt verksamhetsområde och i tillämpliga delar iaktta grunderna i 4 § i den ministerieförordning som nämns i 5 §. De nämnda referenskvantiteterna kan under de tre följande produktionsperioderna inte omvandlas till referenskvantiteter för leveranser av helmjölk.


Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2005.

Helsingfors den 19 juli 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Kaisa Sainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.