Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

605/2005

Given i Helsingfors den 19 juli 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av vissa kontrollåtgärder till social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller sådan kontroll som förutsätts i artikel 101 i kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna, nedan kommissionens förordning.

2 §
Överföring av kontrollåtgärder

Jord- och skogsbruksministeriet överför med stöd av det avtal som ingicks med social- och hälsovårdens produkttillsynscentral den 30 maj 2005 samt med samtycke av social- och hälsovårdsministeriet sådana kontrollåtgärder som avses i artikel 101 i kommissionens förordning till social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2005.

Helsingfors den 19 juli 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Kaisa Sainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.