591/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av naturvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till naturvårdslagen av den 20 december 1996 (1096/1996) en ny 60 a § som följer:

8 kap.

Åtgärdsförbud, tvångsmedel och straff

60 a §
Gränsbevakningsväsendets tillsynsuppgifter

Gränsbevakningsväsendet deltar i tillsynen över att denna lag iakttas på naturskyddsområden.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 6/2005
FuUB 12/2005
RSv 92/2005

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.