576/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Det i London den 17 juni 1999 upprättade protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar, vilket riksdagen godkänt den 13 december 2004 och vilket republikens president godkänt den 30 december 2004 och beträffande vilket godkännandeinstrumentet har deponerats hos generalsekreteraren för Förenta Nationerna den 3 mars 2005 träder i kraft den 4 augusti 2005 så som därom överenskommits.

2 §

Lagen av den 30 december 2004 om sättande i kraft av bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar (1302/2004) träder i kraft den 4 augusti 2005.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 4 augusti 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 83/2005)

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.