569/2005

Given i Helsingfors den 14 juli 2005

Undervisningsministeriets förordning om universitetens magisterprogram

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom. i universitetslagen av den 27 juni 1997 (645/1997), sådant det lyder i lag 715/2004:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de magisterprogram vid universiteten som avses i universitetslagen (645/1997) och som överensstämmer med 3 § i förordningen om universitetsexamina (794/2004). Undervisningsministeriet godkänner magisterprogrammen utgående från vad universiteten föreslagit i sina planer. Inledande av ett nytt magisterprogram, avslutande av ett magisterprogram som skrivits in i förordningen eller en väsentlig ändring i ett magisterprogram förutsätter att förordningen ändras. En ändring görs av undervisningsministeriet på framställning av universitetet.

2 §
Magisterprogram

Magisterprogram kallas utbildning som bygger på lägre högskoleexamen eller utbildning på motsvarande nivå och som leder till högre högskoleexamen och som ordnas i form av ett utbildningsprogram som har separat antagning.

3 §
Utbildningsprogram som inletts med stöd av tidigare examensförordningar

Vid universiteten kan också finnas utbildningsprogram som går under namnet magisterprogram och som inletts med stöd av de tidigare examensförordningarna. Dessa existerande utbildningsprogram skall upphöra eller revideras så att de överensstämmer med examensförordningen och fogas till förordningen senast inom den övergångstid som anges i ändringen (715/2004) av universitetslagen.

4 §
Helsingfors universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Helsingfors universitet:

1) Magisterprogrammet i bioteknik (Master's Degree Programme in Biotechnology) (magister i livsmedelsvetenskaper/filosofie magister/agronomie- och forstmagister, i samarbete med Tekniska högskolan),

2) Magisterprogrammet i stadsforskning (filosofie magister/politices magister),

3) Magisterprogrammet i språk-, tal- och översättningsteknologi (filosofie magister),

4) Magisterprogrammet i interkulturell växelverkan (filosofie magister/politices magister),

5) Magisterprogrammet i kvinnovetenskap (filosofie magister, i samarbete med Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet och Åbo Akademi), samt

6) Magisterprogrammet i förskolepedagogik (pedagogie magister).

5 §
Joensuu universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Joensuu universitet:

1) Magisterprogrammet i hantverksdesign och teknologi (pedagogie magister),

2) Master's Degree Programme in Clinical Linguistics (filosofie magister),

3) Master's Degree Programme in European Forestry (agronomie- och forstmagister),

4) Master's Degree Programme in Human Geography (magister i samhällsvetenskaper), samt

5) Master's Degree Programme in Information Technology (filosofie magister, i samarbete med Kuopio universitet och Villmanstrands tekniska universitet).

6 §
Jyväskylä universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Jyväskylä universitet:

1) Magisterprogrammet i kulturöverskridande kommunikation (Master's Degree Programme in Intercultural Communication) (filosofie magister),

2) Magisterprogrammet i musikterapi (filosofie magister),

3) Magisterprogrammet i kvinnovetenskap (magister i samhällsvetenskaper, i samarbete med Helsingfors universitet, Tammerfors universitet och Åbo Akademi),

4) Magisterprogrammet i nanovetenskap (filosofie magister),

5) Master's Degree Programme in Biology of Physical Activity (magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper),

6) Master's Degree Programme in Corporate Environmental Management (ekonomie magister),

7) Master's Degree Programme in Development and International Cooperation (filosofie magister/ekonomie magister/magister i samhällsvetenskaper),

8) Master's Degree Programme in Sport Science and Management (magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper), samt

9) Master's Degree Programme in Sustainable Management of Inland Aquatic Resources (filosofie magister).

7 §
Kuopio universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Kuopio universitet:

1) Magisterprogrammet i läkemedelskemi (filosofie magister),

2) Magisterprogrammet i dataförvaltning inom social- och hälsovården (magister i hälsovetenskaper/magister i samhällsvetenskaper),

3) Magisterprogrammet i allmän toxikologi (filosofie magister),

4) Master's Degree Programme in Information Technology (filosofie magister, i samarbete med Joensuu universitet och Villmanstrands tekniska universitet),

5) Master's Degree Programme in Molecular Medicine and Biotechnology (filosofie magister),

6) Master's Degree Programme in Neurobiology (filosofie magister), samt

7) Master's Degree Programme of Public Health (magister i hälsovetenskaper, i samarbete med Tammerfors universitet).

8 §
Tammerfors universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Tammerfors universitet:

1) Magisterprogrammet i kvinnovetenskap (magister i samhällsvetenskaper, i samarbete med Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet och Åbo Akademi),

2) Magisterprogrammet i revision och utvärdering (förvaltningsmagister/ekonomie magister),

3) Magisterprogrammet i säkerhetsförvaltning (förvaltningsmagister, i samarbete med Åbo universitet),

4) Magisterprogrammet i visuell journalism (magister i samhällsvetenskaper, i samarbete med Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet och Konstindustriella högskolan),

5) Master's Degree Programme in Health Sciences (magister i hälsovetenskaper, i samarbete med Kuopio universitet),

6) Master's Degree Programme in Higher Education (förvaltningsmagister), samt

7) Master's Degree Programme in Social Sciences (magister i samhällsvetenskaper).

9 §
Åbo universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Åbo universitet:

1) Magisterprogrammet i rättssociologi och kriminologi (juris magister, politices magister, i samarbete med Tammerfors universitet),

2) Magisterprogrammet i biovetenskap och hälsa (filosofie magister),

3) Master's Degree Programme in Baltic Sea Region Studies (filosofie magister),

4) Master's Degree Programme in Environmental Sciences (filosofie magister),

5) Master's Degree Programme in Information Technology (filosofie magister),

6) Master's Degree Programme in Institutions and Social Mechanisms (politices magister), samt

7) Master's Degree Programme in Learning, Learning Environments and Educational Systems (pedagogie magister).

10 §
Åbo Akademi

Följande magisterprogram kan genomföras vid Åbo Akademi:

1) Magisterprogrammet i kvinnovetenskap (politices magister, i samarbete med Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet och Tammerfors universitet),

2) Magisterprogrammet i masskommunikation (politices magister), samt

3) Master's Degree Programme in Chemical Engineering (diplomingenjör).

11 §
Villmanstrands tekniska universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Villmanstrands tekniska universitet:

1) Magisterprogrammet i digital kommunikationsteknik och kunskapshantering (diplomingenjör/ekonomie magister),

2) Master's Degree Programme in Design, Manufacturing and Wood Technology (diplomingenjör),

3) Master's Degree Programme in Information Technology (diplomingenjör, i samarbete med Joensuu universitet och Kuopio universitet), samt

4) Master's Degree Programme in Electrical Engineering (diplomingenjör).

12 §
Tekniska högskolan

Följande magisterprogram kan genomföras vid Tekniska högskolan:

1) DI-programmet i miljöteknik (diplomingenjör), samt

2) Master's Degree Programme in Space Science and Technology (diplomingenjör).

13 §
Helsingfors handelshögskola

Följande magisterprogram kan genomföras vid Helsingfors handelshögskola:

1) Magisterprogrammet i hållbar affärsverksamhet (ekonomie magister).

14 §
Svenska handelshögskolan

Följande magisterprogram kan genomföras vid Svenska handelshögskolan:

1) Master's Degree Programme in Advanced Financial Information Systems (ekonomie magister),

2) Master's Degree Programme in Computational Finance (ekonomie magister),

3) Master's Degree Programme in Corporate Governance (ekonomie magister),

4) Master' s Degree Programme in Marketing (ekonomie magister), samt

5) Master' s Degree Programme in Real Estate Finance (ekonomie magister).

15 §
Åbo handelshögskola

Följande magisterprogram kan genomföras vid Åbo handelshögskola:

1) Magisterprogrammet i framtidsforskning (ekonomie magister), samt

2) Master's Degree Programme in Global IT Management (ekonomie magister).

16 §
Bildkonstakademin

Följande magisterprogram kan genomföras vid Bildkonstakademin:

1) Magisterprogrammet i konstteori (magister i bildkonst).

17 §
Sibelius-Akademin

Följande magisterprogram kan genomföras vid Sibelius-Akademin:

1) Magisterprogrammet i konstförvaltning (musikmagister).

18 §
Konstindustriella högskolan

Följande magisterprogram kan genomföras vid Konstindustriella högskolan:

1) Magisterprogrammet i möbeldesign (konstmagister),

2) Magisterprogrammet i konstindustriell design (konstmagister),

3) Magisterprogrammet i utrymmesdesign (konstmagister),

4) Magisterprogrammet i bildkonst (konstmagister),

5) Magisterprogrammet i nya medier (Master's Degree Programme in New Media Studies) (konstmagister),

6) Magisterprogrammet i visuell journalism (konstmagister, i samarbete med Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet och Tammerfors universitet),

7) Magisterprogrammet i visuell kultur (konstmagister),

8) Magisterprogrammet i miljökonst (Master's Degree Programme in Environmental Art) (konstmagister), samt

9) Master's Degree Programme in ePedagogy Design (konstmagister).

19 §
Teaterhögskolan

Följande magisterprogram kan genomföras vid Teaterhögskolan:

1) Magisterprogrammet i scenkonst och teori (magister i teaterkonst),

2) utbildningsprogrammet för koreografer (magister i danskonst),

3) Nordiska Magisteråret (magister i teaterkonst),

4) Magisterprogrammet för dansare (magister i danskonst),

5) Magisterprogrammet för danspedagoger (magister i danskonst), samt

6) Magisterprogrammet för teaterpedagoger (magister i teaterkonst).

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Helsingfors den 14 juli 2005

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Undervisningsråd
Ari Saarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.