567/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av 103 § i vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 103 §, sådan den lyder i lag 401/2005, som följer

103 §
Trafikförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet på annat än i 73 a, 98―102 eller 105 a § nämnt sätt bryter mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, skall för trafikförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

RP 72/2005
KoUB 17/2005
RSv 85/2005

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.