558/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av 48 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 48 § i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) ett nytt 7 mom. som följer:

48 §
Skattefria överlåtelsevinster

Bestämmelserna i 1 mom. 3 punkten om överlåtelse av fast egendom som hör till lant- och skogsbruk tillämpas vid överlåtelse av jordbruksjord också på överlåtelse av rättigheter till samlat gårdsstöd inom ramen för GJP för den jordbruksjord som överlåts till mottagaren.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

Lagen tillämpas första gången på beskattningen för 2006.

RP 17/2005
JsUB 3/2005
RSv 93/2005

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.