554/2005

Given i Helsingfors den 7 juli 2005

Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors den 11 november 2004 och i Montserrat den 24 januari 2005 genom skriftväxling ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Montserrat om beskattning av inkomster från sparande, som godkänts av riksdagen den 10 maj 2005 och av statsrådet den 19 maj 2005 samt beträffande vilket anmälningarna för dess godkännande utväxlats den 23 maj 2005 för Finlands del och den 29 juni 2005 för Montserrats del träder i kraft den 29 juli 2005 såsom därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 20 maj 2005 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande (345/2005) träder i kraft den 29 juli 2005.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 29 juli 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 63/2005)

Helsingfors den 7 juli 2005

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finansråd
Antero Toivainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.