550/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan V till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

De i London den 1 april 2004 genom Internationella sjöfartsorganisationens havsmiljöskyddskommittés beslut MEPC.116(51) gjorda ändringarna i bilagan V till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983), vilka godkänts av republikens president den 21 januari 2005, träder i kraft den 1 augusti 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och på svenska.)

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.