546/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Bryssel den 19 december 1997 ingångna andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor, som riksdagen godkänt den 25 maj 2005 och som republikens president godkänt den 23 juni 2005 och beträffande vilket godkännandeinsrumentet har deponerats hos Amerikas förenta staters regering den 7 juli 2005, är i kraft från den 7 juli 2005 så som därom har avtalats.

2 §

Lagen av den 23 juni 2005 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor (490/2005) träder i kraft den 20 juli 2005.

3 §

I samband med deponeringen av godkännandeinstrumentet har Finland avgett följande förklaring: "Republiken Finlands regering erinrar om den förklaring som avgavs i samband med ratificeringen av avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor, enligt vilken förklaring det finska godkännandet av behörigheten för militärä myndigheter i den sändande staten enligt artikel VII i avtalet mellan parterna i Nordatlantiska fördraget om status för deras styrkor inte avser utövande på finskt territorium av domsrätt som utgår från domstol i den sändande staten."

4 §

De bestämmelser i tilläggsprotokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2005

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 73/2005)

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesministerns ställföreträdare, Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.