545/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet med Folkrepubliken Kina om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern, förordnad att handlägga ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors den 24 maj 2005 ingångna avtalet mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete, som republikens president har godkänt den 20 maj 2005 och beträffande vilket noterna om godkännande har överlämnats den 5 och 7 juli 2005, träder i kraft den 1 augusti 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i avtalet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 30 november 1979 angående bringande i kraft av avtalet med Kina om ekonomiskt, industriellt, vetenskapligt och tekniskt samarbete (888/1979) och förordningen av den 23 december 1987 om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Kina om ekonomiskt, industriellt, vetenskapligt och tekniskt samarbete (1227/1987).

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 71/2005)

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.