533/2005

Given i Helsingfors den 7 juli 2005

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i statsrådets förordning om ändring av 19 ja 26 § körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras ikraftträdelsestadgandet i statsrådets förordning den 18 september 2003 (814/2003) om ändring av 19 och 26 § körkortsförordningen, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003. Från det krav enligt 19 § 2 mom. och 26 § 1 mom. som gäller tillämpningen av punkt 6.2.4 och 6.2.5 i bilaga II till kommissionens direktiv 2000/56/EG, vilka gäller motorcykelkörprov som skall utföras vid en hastighet på 50 km i timmen, får avvikelse dock göras fram till den 29 september 2008, den nämnda dagen inberäknad. Från tillämpningen av de krav enligt punkt 5.2 i bilaga II till direktivet 2000/56/EG vilka gäller fordon som används vid körprov får avvikelse göras fram till den 30 september 2010, den nämnda dagen inberäknad, om fordonet före ikraftträdandet av denna förordning har godkänts som skolfordon och uppfyller de krav på fordon som används vid körprov som gäller när denna förordning träder i kraft.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Kommissionens direktiv 2000/56/EG (32000L0056); EGT nr L 237, 21.9.2000, s. 45

Helsingfors den 7 juli 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Äldre regeringssekreterare
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.