532/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern förordnad att handlägga ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Det i Cotonou, Benin, den 23 juni 2000 ingångna partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och det i Bryssel den 18 september 2000 ingångna interna avtalet mellan medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och om tilldelning av ekonomisk stöd till de utomeurpeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig, samt det i Bryssel den 18 september 2000 ingångna interna avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater om åtgärder och förfaranden för genomförande av partnerskapsavtalet AVS-EG, vilka godkänts av riksdagen den 10 december 2001 och av republikens president den 1 februari 2002 samt beträffande vilka godkännandet anmälts till AVS-staternas generalsekretariat den 18 februari 2002 och till Europeiska unionens råds generalsekretariat den 15 april 2003, är i kraft från den 1 april 2003 så som därom har avtalats.

2 §

Lagen av den 1 februari 2002 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (80/2002) träder i kraft den 20 juli 2005.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 69/2005)

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.