527/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av 48 § i vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 48 § i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lagarna 449/1989, 117/1992, 23/2001 och 476/2001, ett nytt 5 mom. i stället för det 5 mom. som upphävts genom nämnda lag 117/1992, som följer:

48 §
Undantagsstadganden

En polisman, en tullman och en gränsbevakningsman har i observationsuppgifter, en polisman och en tullman i tekniska observationsuppgifter och en polisman i täckoperationsuppgifter och uppgifter som har samband med bevisprovokation genom köp samma rätt som en förare av en polisbil som avger föreskrivna ljus- och ljudsignaler att med iakttagande av särskild försiktighet avvika från bestämmelserna i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 20 juli 2005.

RP 266/2004
LM 58/2005
FvUB 10/2005
RSv 83/2005

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.