523/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av 27 § i polislagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 27 § i polislagen av den 7 april 1995 (493/1995), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 517/2003, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

27 §
Användning av maktmedel

Polisen har rätt att med försvarsmaktens bistånd använda militära maktmedel för att förhindra eller avbryta ett terroristbrott enligt vad som föreskrivs i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen (781/1980).Denna lag träder i kraft den 20 juli 2005.

RP 187/2004
FvUB 11/2005
RSv 86/2005

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.