516/2005

Utfärdat i Helsingfors den 29 juni 2005

Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Toholampi kommun och Kannus stad

Statsrådet har med stöd av bestämmelserna om förutsättningarna och befogenheterna gällande ändring i kommunindelningen i 1, 3―7 och 9―11 samt 45 § kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) samt med beaktande av vad som bestäms i 5 § språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003), beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Från Toholampi kommun överförs till Kannus stad från byn Toholampi i sin helhet fastigheterna Mäntymetsä 12:23, Mäntykangas 12:25, Mäntysaari 12:71, Mäntysaaren Torppa 13:19 och Metsäsalo 14:17 samt skiftet Mäntysaari av fastigheten Uusikangas 12:60, skiftet Alasarka I av fastigheten Ylimäki 12:66, skiftet II av fastigheten Koivuranta 12:76, skiftet Hietaharjunneva av fastigheten Paloniemi 12:86, en del av fastigheten Ojala 12:89, skiftet Mäntysaari av fastigheten Jaakkola 14:25, skiftet Mäntysaari av fastigheten Laakso 14:37.

Från byn Yliviirre i sin helhet fastigheterna Keskitalo 7:1, Raitala 8:1, Mäntyrinne 11:1, Mäntyrinne 11:2, Kortetmaa 21:1, Ylitalo 21:2, Leppälä 21:3, Perälä 25:1, Kalliosaari 26:1, Leppärinne 27:1, Ylihauta 30:1, Päivärinne 31:1, Hirvikangas 32:1, Kalliorinne 33:1, Mäntylä 34:1, Koivula 35:1, Luolasaari 36:1, Huhmari 37:1, Veikkola 38:1, Raimola 39:1, Mäntylä 40:1, Metsä-Korkeakangas 41:1, Ylihauta 55:1 och Ukkosenkangas 63:1.

Från byn Ruotsala i sin helhet fastigheterna Alatalo 15:1, Nurkkala 15:2, Harjuniemi 15:3 och Takala 15:4.

Utanför byindelnigen en del av fastigheten Yleinen tie 849:895:2:4.

Verkningar på språklig indelning

Överföringarna föranleder inte ändrig i kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2006.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall vara uppsatta på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar inrikesministeriet för tillkännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun eller en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 29 juni 2005

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Överinspektör
Anu Hernesmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.