514/2005

Utfärdat i Helsingfors den 22 juni 2005

Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kortesjärvi kommun och Kauhava stad

Statsrådet har med stöd av bestämmelserna om förutsättningarna och befogenheterna gällande ändring i kommunindelningen i 1, 3―7 och 9―11 samt 45 § kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) samt med beaktande av vad som bestäms i 5 § språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003), beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Från Kortesjärvi kommun överförs till Kauhava stad från byn Ylikylä i sin helhet fastigheterna Norrbacka 1:1, Luoma 1:46, Ensiluoma 1:53, Perälä 2:55, Puskala 2:93, Kaisunkytö 2:118, Peräluoma 2:119, Holmiluoma 4:27, Luomanmaa 10:44, Luoma 10:56, Muistola 10:63 och Seponmäki 25:1 samt skiftet Luoma av fastigheten Kujala 1:36, skiftet Luoma av fastigheten Luhta 1:93, skiftet Luoma av fastigheten Välitalo 1:99, skiftet Luoma av fastigheten Kunna 1:105, skiftet Luoma av fastigheten Halmesmäki 2:33, skiftet Luoma av fastigheten Kivimäki 2:106, skiftet Luoma av fastigheten Kauppi 2:115, skiftet Luoma av fastigheten Lahti 2:121, skiftet Luoma av fastigheten Pihlajaranta 2:123, skiftet Peräluoma av fastigheten Pekanmäki 10:55, skiftet Luoma av fastigheten Riihivainio 10:61, skiftena Sirosenmaa, Peräluoma och Ensiluoma av fastigheten Mäkirinne 24:0, skiftena Sirosenmaa av fastigheten Pohjola 25:4 samt skiftena Sirosenmaa och Ensiluoma av fastigheten Mäkelä 26:0.

Verkningar på språklig indelning

Överföringarna föranleder inte ändrig i kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2006.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall vara uppsatta på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar inrikesministeriet för tillkännagivandet av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun eller en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 22 juni 2005

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Överinspektör
Anu Hernesmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.