513/2005

Given i Helsingfors den 16 juni 2005

Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 1 mars 2001 om yrkesinriktade grundexamina (216/2001) bilagan, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1221/2003, som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Studerande som innan denna lag träder i kraft har antagits till studiehelheter i utbildningsprogrammet för flygplatsservice inom grundexamen i logistik, utbildningsprogrammet för visuell framställning inom grundexamen i visuell framställning, utbildningsprogrammet för musiker inom grundexamen i musik samt utbildningsprogrammet för inredning inom grundexamen inom tapetsering och inredning enligt de grunder för läroplanen som utbildningsstyrelsen med stöd av 13 § i lagen om yrkesutbildning (630/1998) fastställt, kan sedan de avlagt examen använda den examensbenämning som anges i denna förordning.

Helsingfors den 16 juni 2005

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Undervisningsråd
Mika Tammilehto

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.