509/2005

Given i Helsingfors den 15 juni 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över farliga ämnen

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 4 mom. kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), sådant det lyder i lag 1412/1992:

1 §

En förteckning över de vanligaste farliga ämnena (ämnesförteckning) finns i bilaga 1 till detta beslut.

Varningssymbolernas bokstavsbeteckningar, varningssymbolerna och deras namn finns i bilaga 2.

Standardfraser som anger fara (R-fraser) och de kombinationer av standardfraser som anger fara finns i bilaga 3.

Standardfraser som anger säkerhetsåtgärder (S-fraser) och de kombinationer av standardfraser som anger säkerhetsåtgärder finns i bilaga 4.

Namnen på de i bilaga 1 nämnda ämnena, angivna i ordningsföljd enligt ämnenas indexnummer i ämnesförteckningen, finns i bilaga 5.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 31 oktober 2005.

Genom denna förurdning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 28 juni 2001 om en förteckning över farliga ämnen (624/2001).

Nya eller ändrade beteckningar som finns i bilaga 1 är märkta med en asterisk (*).

Kommissionens direktiv 93/21/EEG; EGT Nr L 110, 4.5.1993 s. 2; EGT Nr 110 A, 4.5.1993, s. 1
Kommissionens direktiv 93/72/EEG; EGT Nr L 258, 16.10.1993, s. 2; EGT Nr L 258 A, 16.10.1993, s. 1
Kommissionens direktiv 93/101/EG; EGT Nr L 13, 15.1.1994, s. 1
Kommissionens direktiv 94/69/ EG; EGT Nr L 381, 31.12.1994, s. 1
Kommissionens direktiv 96/54/ EG; EGT Nr L 248, 30.9.1996, s. 1
Kommissionens direktiv 97/69 EG; EGT Nr L 343, 13.12.1997, s. 19
Kommissionens direktiv 98/73/ EG; EGT Nr L 305, 16.11.1998, s. 1
Kommissionens direktiv 98/98/ EG; EGT Nr L 355, 30.12.1998, s. 1
Kommissionens direktiv 2000/32/ EG; EGT Nr L 136, 8.6.2000, s. 1
Kommissionens direktiv 2001/59/ EG; EGT Nr L 225, 21.8.2001 s. 1
Kommissionens direktiv 2004/73/EG; EGT Nr L 152, 30.4.2004, s. 1

Helsingfors den 15 juni 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Konsultativ tjänsteman
Juha Pyötsiä

Förteckning över farliga ämnen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.