507/2005

Given i Nådendal den 23 juni 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den allmänna säkerhetsöverenskommelsen med Frankrike om utbyte av och ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av justitieministern, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 28 september 2004 ingångna allmänna säkerhetsöverenskommelsen mellan republiken Finland och republiken Frankrike om utbyte av och ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information, som godkänts av riksdagen den 1 april 2005 och godkänts av republikens president den 29 april 2005 och beträffande vilken republiken Finlands regering har anmält godkännandet till republiken Frankrikes regering den 30 maj 2005 och republiken Frankrikes regering till republiken Finlands regering den 6 juni 2005, träder i kraft den 1 augusti 2005, så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 29 april 2005 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den allmänna säkerhetsöverenskommelsen med Frankrike om utbyte av och ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information (271/2005) träder i kraft den 1 augusti 2005.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 67/2005)

Nådendal den 23 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.