498/2005

Given i Helsingfors den 29 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner (1351/2002) 4 § 1 mom. 1 punkten som följer:

4 §
Uppgiftsfördelningen mellan arbetskraftsbyrån och arbetskraftskommissionen

Arbetskraftsbyrån skall till Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan ge ett bindande utlåtande om

1) de arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner som avses i 2 kap. 1 §, 2 § 1 mom. 3 punkten samt 3 och 11 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och de förutsättningar för grunddagpenningens tillägg för sysselsättningsplan som avses i 5 a kap. 2 § 1―3 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice(1295/2002).Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

Helsingfors den 29 juni 2005

Minister
Sinikka Mönkäre

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.