494/2005

Given i Helsingfors den 22 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets beslut om förbud och begränsningar i fråga om produkter som innehåller nickel och dess föreningar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras bilagan till statsrådets beslut av den 13 januari 2000 om förbud och begränsningar i fråga om produkter som innehåller nickel och dess föreningar (2/2000) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Kommissionens direktiv 2004/96/EG; EGT nr L 301, 28.9.2004, s. 51

Helsingfors den 22 juni 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Konsultativ tjänsteman
Juha Pyötsiä

Bilaga

Nickel (CAS nr 7440―0-20, EINECS nr 2311114) och dess föreningar

Nickel och dess föreningar får inte användas eller introduceras på markanden

1. i alla smycken eller delar därtill, som efter håltagning placeras i öron eller andra delar av människokroppen såvida inte den nickelhalt som avges från dessa smycken är mindre än 0,2 µg/cm2/vecka (gränsvärde för migrering),

2. i produkter som är avsedda att komma i direkt och långvarig kontakt med huden, t.ex.

― örhängen,

― halsband, armband och kedjor, vristsmycken och fingerringar,

― boetter, armband och spännen till armbandsur,

― skalmar till glasögon och solglasögon,

― nitknappar, spännen, nitar, blixtlås och metallmärken som används i kläder,

om den mängd nickel som avges från de delar som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden överstiger 0,5 µg/cm2/vecka,

3. i sådana produkter som avses i punkt 2 och som har en nickelfri beläggning, om denna beläggning inte begränsar den mängd nickel som avges från de delar som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden till under 0,5 µg/cm2/vecka under minst två år vid normal användning av produkten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.