485/2005

Given i Helsingfors den 22 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om explosiva varor

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

upphävs i förordningen av den 28 maj 1993 om explosiva varor (473/1993) 87 §, sådan den lyder i förordning 131/1999, samt

ändras 88 § 1 mom. och 89 § 1 mom., sådana de lyder i nämnda förordning 131/1999, som följer:

88 §

Om det i en fabrik eller ett upplag finns sådana explosiva varor som hör till farlighetsklass 1.4 i en mängd som uppgår till 50 000 kg eller mera eller andra explosiva varor i en mängd som uppgår till 10 000 kg eller mera, skall en handling i vilken redogörs för säkerhetsprinciperna för förebyggande av storolyckor utarbetas över verksamheten (handling över säkerhetsprinciperna).


89 §

Om det i en fabrik eller ett upplag finns sådana explosiva varor som hör till farlighetsklass 1.4 i en mängd som uppgår till 200 000 kg eller mera eller andra explosiva varor i en mängd som uppgår till 50 000 kg eller mera, skall en säkerhetsrapport utarbetas över verksamheten.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

För fullgörandet av sina skyldigheter enligt denna förordning skall verksamhetsutövaren utarbeta handlingen över säkerhetsprinciperna senast den 30 september 2005 samt en intern räddningsplan och en säkerhetsrapport senast den 30 juni 2006.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG; EUT nr L 345, 31.12.2003, s. 97

Helsingfors den 22 juni 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Industriråd
Tapani Koivumäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.