483/2005

Given i Helsingfors den 22 juni 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om veterinär gränskontrollav animaliska livsmedel och andra varor

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 december 2004 om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004) 80 § 2 mom. som följer:

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
80 §

Utan hinder av vad som bestäms i 61 §, 64 § och i punkt A i bilaga 2 får gränskontrollintyg och provianteringsintyg som medföljer ett importparti samt importhandlingar eller styrkta översättningar därav som medföljer sådana importpartier avsedda för tredje land eller proviantering av båtar i utrikesfart som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, i stället för på finska eller svenska vara utfärdade också på engelska, tills jord- och skogsbruksministeriets bestämmer något annat. Utan hinder av vad som bestäms i denna förordning om användning av TRACES-systemet skall systemet tas i bruk i fråga om importpartier som är avsedda för marknaden i Finland enligt 10 §, med undantag av förkastade partier, från och med den 1 januari 2006.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

Helsingfors den 22 juni 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Tarja Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.