479/2005

Given i Helsingfors den 8 juni 2005

Statsrådets förordning om tillämpningen av avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet innan avtalet trätt i kraft internationellt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors den 11 november 2004 och i Grand Cayman den 1 april 2005 genom skriftväxling ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande, som godkänts av riksdagen den 10 maj 2005 och av statsrådet den 19 maj 2005, tillämpas temporärt, innan avtalet träder i kraft internationellt den 1 juli 2005 såsom därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 20 maj 2005 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande (344/2005) tillämpas innan avtalet träder i kraft internationellt såsom i 1 § i denna förordning anges i fråga om avtalet.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005 och den upphör att gälla när avtalet träder ikraft.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 61/2005)

Helsingfors den 8 juni 2005

Minister
Sinikka Mönkäre

Finansråd
Antero Toivainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.