476/2005

Given i Helsingfors den 8 juni 2005

Statsrådets förordning om tillämpningen av avtalet med Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet innan avtalet trätt i kraft internationellt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors den 26 maj 2004 samt den 15 november 2004 och i Haag den 9 november 2004 genom skriftväxling ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar, som godkänts av riksdagen den 10 maj 2005 och av statsrådet den 19 maj 2005, tillämpas temporärt, innan avtalet träder i kraft internationellt den 1 juli 2005 såsom därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 20 maj 2005 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar (341/2005) tillämpas innan avtalet träder i kraft internationellt såsom i 1 § i denna förordning anges i fråga om avtalet.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005 och den upphör att gälla när avtalet träder ikraft.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 55/2005)

Helsingfors den 8 juni 2005

Minister
Sinikka Mönkäre

Finansråd
Antero Toivainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.