465/2005

Given i Nådendal den 23 juni 2005

Lag om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 30 kap. 13 §, sådan den lyder i lag 743/1995, som följer:

30 kap.

Om näringsbrott

13 §
Straffansvar för juridiska personer

På marknadsföringsbrott, konkurrensbrott, företagsspioneri, missbruk av företagshemlighet, givande av muta i näringsverksamhet och tagande av muta i näringsverksamhet tillämpas vad som föreskrivs om straffansvar för juridiska personer.


Denna lag träder i kraft den 22 juli 2005.

RP 8/2005
LaUB 3/2005
RSv 49/2005
Rådets rambeslut (2003/568/RIF); EGT nr L 192, 31.7.2002, s. 54

Nådendal den 23 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.