451/2005

Given i Nådendal den 23 juni 2005

Lag om ändring av 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 3 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 1223/1999, som följer:

3 §
Skatteobjekt

Källskatt på ränteinkomst skall betalas för följande inhemska ränteinkomster:


2) ränta på masskuldebrevslån som avses i 34 § i lagen om skuldebrev (622/1947), när lånet har bjudits ut till allmänheten för teckning och ett prospekt rörande lånet skall lämnas till Finansinspektionen eller annan behörig myndighet i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för godkännande.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 38/2005
EkUB 9/2005
RSv 71/2005

Nådendal den 23 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.