430/2005

Given i Helsingfors den 16 juni 2005

Statsrådets förordning om temporär ändring av körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

fogas temporärt till 11 b § i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) ett nytt 3 mom. som följer:

11 b §
Körkortets giltighet

Om alkolåskörkort som beviljas för en prövotid och som hänför sig till försöket med alkolåsövervakad körrätt samt om alkolåskörkortets giltighet föreskrivs i lagen om försök med alkolåsövervakad körrätt (360/2005).


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005 och gäller till och med den 30 juni 2008. Förordningen tillämpas också efter detta om tillämpningen av lagen fortsätter enligt 13 § 2 mom. i lagen om försök med alkolåsövervakad körrätt (360/2005).

Helsingfors den 16 juni 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Överinspektör
Janne Mänttäri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.