399/2005

Given i Helsingfors den 8 juni 2005

Kommunikationsministeriets förordning om Havsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

De prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), vilka Havsforskningsinstitutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) undersökningar och utredningar på uppdrag, rörande havets tillstånd,

2) på beställning utförd serviceverksamhet som främjar säkerhet och lönsamhet inom sjöfarten,

3) produktion eller överlåtelse av observations- och mätningsmateriel på begäran,

4) kopiering, postning av fjärrlån och kunskapssökning i samband med biblioteks- och informationstjänster på begäran av kunden,

5) transport, assistansuppgift eller annan arbetsprestation som utförs av Havsforskningsinstitutets forskningsfartyg samt hyrning och befraktning av fartygen på uppdrag, samt

6) andra specialtjänster och prestationer som beställs av kunderna.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2005.

Avgifter enligt denna förordning uppbärs för prestationer som beställts under förordningens giltighetstid.

Genom denna förordning upphävs trafikministeriets beslut av den 22 december 1998 om Havsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer (1148/1998).

Helsingfors den 8 juni 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringssekreterare
Pekka Kouhia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.